Đang tải bình luận,....
|
HÌNH ẢNH RÁP CAMERA TẠI TÂN HỒNG - ĐỒNG THÁP
|
LẮP ĐẶT 1 ĐẦU GHI 4K + 2 CAMERA BT01i